Błogi zapach

Balladyna przy pomocy swoich pachołków nadaje błogi zapach izbie.