Błoński Jan

Jan Błoński

(15.01.1931, Warszawa – 10.02.2009, Kraków)

Profesor UJ (wcześniej na tej uczelni studiował polonistykę),  historyk literatury (początkowo zajmował się głównie poezją), krytyk, eseista, tłumacz (francuskich krytyków i pisarzy), teatrolog (kierownik literacki krakowskiego Teatru Starego), jeden z wielkich komentatorów polskiej literatury współczesnej, interpretator dzieł autorów współczesnych, np.

  • Czesława Miłosza,
  • Witolda Gombrowicza,
  • Stanisława Ignacego Witkiewicza,
  • Sławomira Mrożka.