Odrodzenie – dialog z tradycją

Dzieła kultury odrodzenia stawiają wiele pytań dotyczących człowieka, jego miejsca w świecie, a odpowiedzi nie są jednoznaczne. Co prawda uczeni i artyści epoki odrodzenia, w otaczającej rzeczywistości i w sztuce, poszukiwali ładu, ale pod wpływem różnych przeżyć i doświadczeń musieli weryfikować swoje sądy na temat harmonii świata. Być może własnie dlatego twórczość artystów odrodzenia inspirowała w minionych wiekach i latach do dialogu.

Także i dziś człowiek, jego działania i miejsce w społeczeństwie są przedmiotem rozważań, refleksji, dyskusji, sporów artystycznych i różnych gier.