Blues

  • Utwory bluesowe nazywano pieśniami ludowymi amerykańskich Murzynów.
  • Jazz stał się bliski białym, natomiast blues Murzyni „zachowali” dla siebie.
  • Utwory tego typu to rzewny dialog pomiędzy wykonawcą a jego instrumentem.
  • Muzyka obfituje w pauzy, momenty ciszy i zmiany rytmu.
  • Jego twórcami byli mężczyźni, ale to właśnie kobiety pozwoliły bluesowi wydostać sie poza granice murzyńskich gett.
  • Wiele wokalistek koncertowało w prowizorycznych namiotach przy akompaniamencie pianisty i małego zespołu.
  • Początkowo oklaskiwali ją tylko czarni, później także i biali.
  • Pierwszą gwiazdą bluesa była Bessie Smith, później m.in. Diana Ross.