Jazz

 • Jazz po raz pierwszy pojawił się na południu USA około 1900 roku.
 • To ważny moment w historii muzyki.
 • W Nowym Orleanie „połączyły” się niejako muzyka murzyńska z elementami muzyki europejskiej.
 • Kilkanaście lat później ośrodkiem jazzmanów stał się Nowy Jork.
 • Także i w Europie jazz zaczął zdobywać coraz większa popularność.
 • Lata dwudzieste i trzydzieste  XX wieku nazwano epoką jazzu.
 • Pojawiało się wówczas wiele orkiestr jazzowych, choć skład instrumentalny zmieniał się nieustannie.
 • Podstawowym założeniem muzyki jazzowej była improwizacja solisty i zespołu.
 • Integralną częścią były także popisy indywidualne muzyków.
 • Jazz na przestrzeni lat ulegał zmianom (instrumenty, utrzymanie rytmu, zbiorowe improwizacje).
 • Pojawiło się kilka nurtów (swing, bandy, bebop).