Błyskawice

Człowiek przed odkryciem ognia brał go z błyskawic.