Starożytnie

Człowiek pierwotny przed odkryciem ognia żył starożytnie.