Bo [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
bo spójnik podrzędny  przyczyny Nie mogę się z tobą spotkać, bo mam inne spotkanie.
spójnik w zdaniach rozkazujących Nie dokuczaj jej, bo dostaniesz uwagę.
spójnik przyłączający części zdania, które rozwijają, uzupełniają lub wyjaśniają Kupiła płaskie buty, bo uznała je za wygodne.
partykuła przeciwstawna Brudna, bo brudna, ale potrzebna.