Bowiem [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
bowiem spójnik podrzędny przyczyny (stawiany po 1 lub 2 członie zdania) Patrzył na nią zdziwiony, bowiem był pewien, że wyjechała.