„Bocian i lis” Jeana de La Fontaine’a

  • Bajka w polskim opracowaniu Witolda Noskowskiego.
  • Stanowi ilustrację powiedzenia „Nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe”.
  • Bocian przychodzi do lisa w odwiedziny, a ten częstuje go zupą na płaskim talerzu.
  • Bocian ze względu na swój długi dziób nie może z posiłku skorzystać.
  • Odchodzi głodny, ale „odwdzięcza się” lisowi podczas rewizyty.
  • Podaje posiłek w gąsiorze z długą wąską szyjką.
  • Lis także zjeść go nie może, odchodzi zawstydzony i także głodny.