Proste wyjaśnienie

Różnica między królem a prezydentem polega na tym, że król jest synem swego ojca, a prezydent – nie.