Klucz [symbolika]

Jest symbolem władzy, gospodarowania, pieczy, zarządu, wspólnego mieszkania, panowania nad jakimś terenem, atrybutem św. Piotra, emblematem władzy papieskiej, godłem Watykanu, a także symbolem dyskrecji, milczenia, tajemnic, zagadki i sposobów jej rozwiązania.

Odniesienia znaleźć można w:

  • Ewangelia św. Mateusza16,19,
  • J. Kochanowski, „Tren VI”,
  • Z. Krasiński, „Nie-Boska komedia”,
  • J. U. Niemcewicz, Powrót posła”,
  • S. Wyspiański, „Wesele”,
  • M. Konopnicka, „Wyroczny klucz żywota”,
  • I. Baliński, „Z rad dla moich synów”.

Wg Słownika symboli literackich R. Kuleszewicza, Białystok 2003.