„Bóg czyta wiersze” Jan Twardowski

„Lubię czytać dawną literaturę. Odnajduję w niej naturalny niezbuntowany język ładu i spokoju. Wiersze ze starych wydań mają dla mnie wiele uroku, jak bliskie sercu pamiątki” (Jan Twardowski)

 

„Bóg czyta wiersze” to antologia poezji polskiej w wyborze Jana Twardowskiego,  który zawsze deklarował miłość do literatury dawnej. Jego subiektywny wybór, opatrzony ciekawym wstępem, komentarzami na temat wybranych poetów oraz odwołaniami do chwil dzieciństwa, prowadzi czytelnika poprzez  poezję znaną  już wielu pokoleniom, ale nadal piękną i wzruszającą.

Wędrówkę w głąb siebie  można odbyć z takimi twórcami jak: Jan Kochanowski, Mikołaj Sęp Szarzyński, Franciszek Karpiński, Adam Mickiewicz, Zygmunt Krasiński, Cyprian Norwid, Adam Asnyk, Maria Konopnicka, Julian Tuwim, Jarosław Iwaszkiewicz czy Krzysztof Kamil Baczyński. Są i utwory mniej znanych twórców (Władysław z Gielniowa, Jan Żabczyc, Józef Gałuszka, Andrzej Trzebiński). ale również niezwykle ciepłe i ciekawe.

Można też wspólnie z ks. Janem Twardowskim odkrywać tajniki poezji jego ulubionego  Józefa Czechowicza.