„Bóg” Jana Twardowskiego

  • Wiersz ks. Jana Twardowskiego to typ liryki refleksyjnej.
  • Składa się z dwóch zwrotek, jedna cztero- druga trzywersowa.
  • Trudno jednoznacznie wskazać osobę mówiącą, należy ją postrzegać jako kogoś wszechwiedzącego, obserwującego lekcję religii.
  • Przedmiotem rozważań jest istnienie Boga.
  • Treścią wiersza jest rozmowa między uczniem a księdzem podczas katechezy.
  • Pytający (jak wielu uczniów) jest ciekawy ni stawia trudne pytanie „Kto stworzył Boga?”.
  • Tak naprawdę Boga nie tworzył nikt, Bóg był zawsze, trzeba w to uwierzyć, że nie potrzebował stworzyciela.
  • Wiersz Twardowskiego jest wierszem wolnym, każdy czytelnik może go interpretować na różne sposoby.
  • Środki artystyczne: epitet (np. „Bóg wszechmocny”), porównanie (np. „Bóg chodzi jak po Tatrach w niebie”.

kto Boga stworzył
uczeń zapytał
ksiądz dał się przyłapać
poczerwieniał nie wie

A Bóg
chodzi jak po Tatrach w niebie
tak wszechmogący, że nie stworzył siebie