Bogactwo

Polska ma siedmiu sąsiadów, a na północy jedno morze.