Bogacz [synonimy]

 • Krezus.
 • Nabab.
 • Kapitalista.
 • Milioner.
 • Obszarnik.
 • Burżuj.
 • Król.
 • Lusaka.
 • Parweniusz.
 • Nowobogacki.
 • Dorobkiewicz.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]