Euadne [mitologia]

  • Żona Kapaneusa, uczestnika wyprawy Siedmiu przeciw Tebom.
  • Po jego śmierci rzuciła sie na stos pogrzebowy, nie chcąc go przeżyć.

Według Słownika szkolnego – Mitologia grecka i rzymska, Stanisława Stabryły.