Bogaty [wyrazy przeciwstawne]

 • Bogaty, posiadający duży majątek, duże dochody, zamożny, majętny, mający wiele czegoś, zasobny, obfity.
 • Przeciwstawne:
  • biedny,
  • niezamożny,
  • ubogi,
  • skromny,
  • niewielki.