Bogumił [patron chrześcijański]

 • Biskup Bogumił urodził się w Koźminie (Wielkopolska).
 • Od 1167 roku sprawował funkcję arcybiskupa gnieźnieńskiego.
 • Po trzech latach od nominacji sam zrezygnował z urzędu.
 • Udał się do pustelni koło Dobrowa.
 • Rodzinne dobra przeznaczył na wyprawy misyjne wśród pogańskich Prusów.
 • Sam wiódł ubogie życie pełne modlitwy i umartwiania.

 • Imię Bogumił oznacza w językach słowiańskich tego, ktory jest miły Bogu.
 • Błogosławiony Bogumił to patron wielu archidiecezji i diecezji w Polsce.
 • Jest także patronem odbywających rekolekcje oraz poszukujących skupienia.
 • Zanoszono do niego prośby o obfite połowy ryb.
 • Dzień błogosławionego Bogumiła to 120 czerwca.

[na podstawie Słownika patronów chrześcijańskich, Janiny Kryńskiej]