Bohater liryczny

Postać przedstawiona w wierszu. Podmiot liryczny może opowiadać o bohaterze lirycznym (liryka bezpośrednia), zwracać się do niego (liryka inwokacyjna|), bądź ukrywać się pod jego maską (liryka maski lub roli).