Liryka apelu

  • Rodzaj liryki inwokacyjnej.
  • Liryka apelu to odmiana liryki, w której podmiot liryczny kieruje swą wypowiedź do określonego adresata z zamiarem wpływu na jego   postawy i poglądy, wzywając go do konkretnego działania.
  • Liryka apelu pełni funkcję perswazyjną, bohater liryczny prosi o coś lub pragnie przekonać odbiorców do swoich poglądów, racji, stanowisk.
  • Jest rodzajem liryki inwokacyjnej, gdzie osoba mówiąca zwraca się bezpośrednio do odbiorców i wyraźnie ujawnia swoje nastawienie na adresata.
  • Adresatem jest najczęściej jakaś grupa osób.
  • Bohater liryczny najczęściej prosi o coś lub prqagnie do czegoś przekonać swych odbiorców.