Liryka podmiotu zbiorowego

Liryka podmiotu zbiorowego to odmiana liryki, w której podmiot liryczny występuje jako grupa ludzi, pewna zbiorowość „my” (gramatyczne formy liczby mnogiej”.

Pierwotną postacią tej odmiany liryki była grecka liryka chóralna.