Liryka maski

  • Liryka maski to odmiana liryki, w której twórca nadaje utworowi mowy wypowiadanej przez fikcyjną postać.
  • Bohater liryczny wypowiada treści, które można przypisać autorowi tekstu.