Bohater romantyczny [cechy]

Bohater romantyczny to skomplikowana istota. Jego charakterystyczne cechy to:

 • bunt,
 • skłócenie z całym światem,
 • rozdarcie wewnętrzne,
 • irracjonalność,
 • emocje,
 • nadwrażliwość,
 • duma,
 • egzaltacja,
 • egocentryzm,
 • przekonanie o własnej wyższości,
 • chęć poznania świata,
 • nieszczęśliwe zakochanie,
 • brak dostrzegania potrzeb innych osób,
 • samotność, izolacja,
 • nieumiejętność komunikacji,
 • tajemniczość,
 • pesymizm,
 • dostrzeganie różnic społecznych.