„Bohiń” Tadeusza Konwickiego

 • Współczesna sentymentalna powieść psychologiczna z 1987 roku.
 • Bohiń to nazwa majątku Platerów na Litwie, w którym gospodarowali Konwiccy po konfiskacie rodzinnych Miłowid, przekazanych po upadku powstania styczniowego przez władze Rosjaninowi Korsakowowi.
 • Utwór jest próbą pokazania losów przodków Konwickiego sprzed dwóch pokoleń, zwłaszcza babki Heleny Konwickiej.
 • Nawiązuje do walk narodowowyzwoleńczych, sięgających do powstania styczniowego.
 • Wprowadza motyw konspiracji i konieczności wykonania wyroku, z różnymi konsekwencjami w dalszych losach poszczególnych postaci.
 • Ukazuje litewski krajobraz lat dziecinnych pisarza „Wileńszczyznę jako krainę wiecznej szczęśliwości”.
 • Osią akcji powieściowej jest romans szlachcianki – Heleny Konwickiej – z dawnym powstańcem Żydem Eliaszem z Bujwidz, w kilkanaście lat po upadku powstania (przełom lata – jesieni 1875).

ELEMENTY AUTOBIOGRAFICZNE W POWIEŚCI

Rodzina Konwickich po narodowej i własnej tragedii z lat powstańczych i jej przedstawiciele to:

 • Michał, milczący ojciec Heleny, który po tragedii powstania i utracie majątku rodzinnego postanowił przemówić dopiero wówczas, gdy ojczyzna będzie wolna,
 • Helena, panna, liczy już 30 lat, wierna swej pierwszej miłości do powstańca, Piotrusia Pieślaka, ktory zginął w pobliskich lasach.

Przyjaciele i znajomi rodziny:

 • Hrabia Aleksander Broel Plater, właściciel Bohinia, starający się o rękę Heleny,
 • Ksiądz Siemaszko, proboszcz parafii bujwidzkiej, będący pod obserwacją „władzy” za udział w dawnym białoruskim ruchu niepodległościowym,
 • Edward Korsakow, szlachcic z Litwy, uważany za narodowego zdrajcę wysługującego się władzy, gdyż z carskiego nadania otrzymał Miłowidy skonfiskowane Konwickim,
 • Wissarion Josifowicz Dżugaszwili, Gruzin, policjant, przedstawiciel miejscowej władzy, bardzo gorliwie wypełnia swe obowiązki, szczególnie żarliwie tropi obywateli podejrzanych lub nieznajomych,
 • Grigorij Aleksandrowicz Puszkin, domniemany syn poety Puszkina, pragnie osiedlić się wśród Polaków.

Służba i inni:

 • Woźnica Konstanty,
 • Służąca Emilka,
 • Strzelec Ildefons,
 • Chłopczyk o nazwisku Piłsudski, ktory pragnął zwiedzić Powstańcza Górę i przyjechał z ojcem do Bujwidz na odpust w Święto matki Boskiej Zielnej, czyli 15 sierpnia (stąd dokładna data początku akcji).