Bohomolec

Redaktorem „Monitora” był Bohomolec. Wychodził on dwa razy na tydzień.