Okładanie

Dwa wojska zbliżyły się do siebie i zaczęły okładać się kulami.