Ból [synonimy]

  • Boleść.
  • Cierpienie.
  • Niedomaganie.
  • Męka.
  • Męczarnia.
  • Choroba.

 

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]