Źle [synonimy]

 • Beznadziejnie.
 • Krucho.
 • Tragicznie.
 • Kuso.
 • Nietęgo.
 • Kiepsko.
 • Słabo.
 • Nędznie.
 • Marnie.
 • Licho.
 • Nieudolnie.
 • Błędnie.
 • Mylnie.
 • Niewyraźnie.
 • Biednie.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]