Bonifacy [patron chrześcijański]

 • Prawdopodobnie urodził się w Rzymie w III wieku.
 • Nie był chrześcijaninem przed pewną misją.
 • Bogata patrycjuszka wysłała do do Tarsu (obecnie Turcja|).
 • Miał za zadanie odnalezienie i przywiezienie do Rzymu relikwii męczenników chrześcijańskich.
 • Wówczas to po raz pierwszy zetknął się z chrześcijanami.
 • Wiedza o męczeńskiej śmierci wielu chrześcijan sprawiła, że nawrócił sie na chrześcijaństwo.
 • Ogłosił to publicznie narażając się na prześladowania.
 • By torturowany, a następnie stracony.
 • Są różne informacje co do rodzaju jego śmierci.
 • Jedne podają, że został ścięty, inne że utopiono go w gorącej smole.
 • Zmarł prawdopodobnie w 303 roku.

 • Imię Bobifacy wywodzi się z łaciny od słów bonum = dobro i facere = czynić, połączenie ich oznacza czyniącego dobro.
 • Święty Bonifacy to patron:
  • kawalerów,
  • ludzi nawróconych,
  • kasjerów,
  • krawców,
  • księgarzy,
  • piwowarów.
 • Dzień św. Bonifacego to 14 maja.

[na podstawie Słownika patronów chrześcijańskich, Janiny Kryńskiej]