„Boska komedia” Dantego Alighieri [Piekło]

 • Do piekła prowadzi droga przez przedsionek, gdzie błąkają się dusze ludzi, którym na ziemi obojętne było zarówno zło, jak i dobro.
 • Przedsionek jest oddzielony od właściwego piekła rzeką Acheront, przez które dusze zmarłych przewozi Charon.
 • Poetę oślepia błyskawicą i  w omdleniu przeniesiony zostaje na drugi brzeg, bo jako człowiek nie mógł wsiąść do łodzi Charona.
 • W ten sposób Dante trafił przed bramę piekła.
 • Na niej był napis „Przeze mnie droga w miasto utrapienia/Przeze mnie droga w wiekuiste męki/Przeze mnie droga w naród zatracenia/ Ty, który wchodzisz żegnaj się z nadzieją”.
 • Później razem z Wergiliuszem Dante odwiedza kolejne kręgi, gdzie pokutują poszczególne osoby.
 • W pierwszym są to dzieci zmarłe bez chrztu i ludzie żyjący przed narodzeniem Chrystusa.
 • W drugim kręgu znajdują się dusze osób zmysłowych.
 • W trzecim kręgu pokutują obżartuchy.
 • W czwartym są chciwi i rozrzutni grzesznicy.
 • W piątym pokutują dusze gniewnych.
 • Podróżnicy docierają do grodu Lucyfera, do którego wpuszcza ich Anioł.
 • Gród ten to zarazem szósty krąg piekielny, gdzie pokutują zamknięci w grobach heretycy.
 • Siódmy krąg  rozgałęzia się na 3 jary zaludnione duszami morderców, samobójców i bluźnierców przeciw Bogu.
 • Dalej Dante wędruje z e swoim przewodnikiem  po mostach przewieszonych nad 10 jarami, na które dzieli się ósmy krąg.
 • W nim są pokutujący stręczyciele, rozpustnicy, oszuści, wróżbici, hipokryci, złodzieje, fałszerze.
 • Ostatni dziewiąty krąg piekła jest podzielony na cztery koła będące miejscem kaźni dla ludzi, którzy duszę oddali diabłu.
 • Są w nim także zdrajcy rodziny, ojczyzny i przyjaciół.
 • Na samym dnie piekła w 3 paszczach Lucyfera pokutują najwięksi zdrajcy ludzkości: Judasz, Brutus i Kasjusz, którzy zdradzili Juliusza Cezara.
 • Każdy krąg jest węższy w stosunku do poprzedniego.
 • Tak więc piekło ma kształt zwężającego się leja, na dnie którego rezyduje Lucyfer.