„Boska komedia” Dantego Alighieri [wymowa]

  • Utwór stanowi odzwierciedlenie wiedzy filozoficznej, teologicznej, historycznej okresu średniowiecza.
  • Ilustruje równocześnie ówczesne społeczeństwo.
  • Ich przedstawicieli Dante spotyka podczas swej wędrówki.
  • Poemat Dantego wymaga od czytelnika znajomości mitologii, historii cywilizacji, by odczytać odwołania poety.
  • Poeta łączy  wizję zaświatów z poglądami politycznymi, daje świadectwo własnej wiedzy przyrodniczej, filozofii, religii.
  • Świat realny Dante miesza z fantastycznym.
  • Jego dzieło stanowi alegorię losu człowieka.
  • Przedstawia życie jako drogę grzechu, z którego człowiek ma szansę się oczyścić.
  • „Boska komedia” to dzieło najczęściej komentowane przez historyków literatury.