Korona [symbolika]

 • Korona, berło i tron wspólnie symbolizują władzę królewską.
 • Są znakiem zwierzchnictwa, monarchii, imperium, królestwa.
 • Zrzucić koronę, strącić koronę to inaczej zrzec się władzy.
 • Korona to także wyższość, prymat, potęga, godność, sława i chwała.
 • Korona jest też ozdobą i powodem do dumy.
 • Jest znakiem osiągnięć, chluby i piękna.
 • Symbolizuje także bogactwo, skarb (w znaczeniu metaforycznym).
 • „Korona chwały” symbolizuje Boga, Jeruzalem, Kościół.
 • Korona to też pycha i wyniosłość, dąsy, niechęci.
 • Postrzegana jest jako symbol wiecznego życia i śmierci.
 • Od XIV wieku Rzeczpospolita składała się z Korony (ziem rdzennie polskich) oraz Litwy.

Odniesienia znaleźć można:Objawienie św. Jana 4,10.

 • Proroctwo Ezechiela 211, 25.
 • Proroctwo Izajasza 28, 3,5.
 • Proroctwo Jeremiasza 62,3.
 • Księga Eklezjastyka 1,22.
 • Księga Eklezjastyka 25, 8.
 • Psalm 8, 6.
 • Księga przypowieści 12.
 • Księga przypowieści 14, 24.
 • List św. Pawła do Tesaloniczan 2, 19.
 • List św. Jakuba 1, 12.
 • J. Kochanowski, „Pieśń X”.
 • Pieśń o św. Stanisławie.
 • W. Szekspir, „Ryszard II”.
 • J. Słowacki, „Kordian”.
 • A. Mickiewicz, „Pan Tadeusz”.
 • S. Wyspiański, „Wesele”.

Wg Słownika symboli literackich R. Kuleszewicza, Białystok 2003.