Bóstwo [synonimy]

  • Bóg.
  • Bożek.
  • Bożyszcze.
  • Ideał.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]