Rozum [synonimy]

  • Rozsądek.
  • Mądrość.
  • Umysł.
  • Inteligencja.
  • Iskra.
  • Głos.
  • Rozsądek.
  • Pomyślunek.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]