Bowaryzm

  • Bowaryzmem nazywa się postawę nieprzystosowania do rzeczywistości.
  • To także spojrzenie na życie i utwierdzanie się w przekonaniu, że życie jest banalne i nudne.
  • Dramat człowieka jest niejako skutkiem idealizowania świata według własnych marzeń.
  • Wynika także ze zbyt dosłownej lektury książek.
  • Bowaryzm to także brak rzeczowego spojrzenia dostrzegania codziennego szczęścia.
  • To nieumiejętność cieszenia się z drobiazgów, nietrwałość uczuć i związków.
  • To również brak świadomości własnej wartości oraz rodzaj intuicyjnego i bezrefleksyjnego buntu.