Sztuka zaangażowana

  • Sztuka zaangażowana to sztuka o charakterze perswazyjnym.
  • Przybiera nieraz postać tendencyjną, niekiedy propagandową.
  • Agituje lub nakłania do czegoś, zrobienia czy zachowania.
  • Służy określonym ideom lub przekonaniom pozaartystycznym.
  • Zwykle wykorzystuje uproszczenia w obrazowaniu świata.
  • Podkreśla różnice między tym, co pozytywne i negatywne.
  • Wyraża autorytarny (podporządkowujący) stosunek władzy do rzeczywistości społecznej.