Brać [synonimy]

  • Wziąć.
  • Czerpać.
  • Pobierać.
  • Fasować.
  • Podejmować.
  • Inkasować.
  • Egzekwować.
  • Otrzymywać.
  • Zabierać.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]