Monotonny [wyrazy przeciwstawne]

  • Monotonny, jednostajny, nieurozmaicony, jednakowy, nudny.
  • Przeciwstawne:
    • urozmaicony,
    • różnorodny,
    • niejednostajny,
    • zmienny.