Braki

Młodzi rolnicy dostarczaliby więcej płodów, ale brakuje im żon.