Pod sutanną

Najważniejszą osobą na wsi jest ksiądz, który ukrywa pod sutanną złe cechy charakteru.