Brawura [wyrazy przeciwstawne]

  • Brawura, lekceważenie niebezpieczeństwa, skłonność do popisywania się, ryzykanctwo, werwa, animusz, zuchwałość.
  • Przeciwstawne:
    • ostrożność,
    • asekuranctwo,
    • roztropność,
    • przezorność.