Brecht Bertolt

Bertolt Brecht

(właśc. Eugen Berthold Friedrich Brecht)

(10 lutego 1898, Augsburg, Niemcy – 14 sierpnia 1956, Berlin, Niemcy)

 

Niemiecki pisarz, dramaturg, teoretyk teatru, inscenizator, poeta.

Debiutował jako ekspresjonista w 1923 roku w  teatrze „Baalem”, utworem który powstał w 1918 roku.

Był współpracownikiem wybitnych inscenizatorów, np.:

  • Maxa Reinhardta,
  • Erwina Piscatora.

Wiele też działał samodzielnie.

W okresie 1924–1926 pracował jako dramaturg i reżyser Deutsches Theater w Berlinie.

Po wojnie dyrektorował Berliner Ensamble.

Pozostawił po sobie 30 dramatów, wśród nich „Operę za trzy grosze”, przeróbkę „Opery żebraczej” Johna Gaya, do muzyki Kurta  Weilla.

Napisał ponadto:

  • „Galileusza” 1938,
  • „Matkę Courage i jej dzieci”, 1939,
  • „Karierę Artura Ui”, 1941,
  • „Kaukaskie kredowe koło”, 1944.

Przez kilka lat tułał się po Europie jak emigrant. Prawdopodobnie też dlatego jego teatr przesycony jest polityką, dydaktyzmem i polemiką ze światem wartości.

Jego sztuka wywarła wpływ na dzieje współczesnego teatru, co daje się zauważyć w pracach K. Swinarskiego czy Friedricha Dürrenmatta.

Pisarskie credo twórcy zawiera się w eseju „pięć trudności przy pisaniu prawdy”.

„Ten, kto chce dziś walczyć z kłamstwem i niewiedzą, kto chce pisać prawdę, musi przezwyciężyć pięć trudności.
Musi mieć odwagę pisania prawdy, choć wszędzie jest gnębiona; mądrość rozpoznawania jej, choć wszędzie jest skrywana;
sztukę, by nadać jej uchwytność oręża;
osąd właściwego wyboru tych, w których dłoniach będzie skuteczna;
chytrość, by ją wśród nich rozpowszechniać”.