Brednie [synonimy]

  • Banialuki.
  • Bajdy.
  • Kłamstwa.
  • Niestworzone rzeczy.
  • Koszałki opałki.
  • Duby smalone.
  • Trzy po trzy.
  • Klituś bajtuś.
  • Banał.
  • Niedorzeczność.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]