Laska [synonimy]

  • Laga.
  • Ciupaga.
  • Kij.
  • Pałka.
  • Kula.
  • Kostur.
  • Szczudło.
  • Drąg.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]