Brokułu czy brokuła?

Brokułu czy brokuła?

Oto jest dylemat, warzywo smaczne, o wielu walorach zdrowotnych, gramatycznie rzeczownik rodzaju męskiego. Przy okazji pamiętajcie rzeczownik nie odmienia się przez rodzaje, on tylko w nich występuje!

Odmiana rzeczownika brokuł przez przypadki udowadnia poprawną wymowę, popatrzcie:

Lp. LM.
Mianownik (kto?, co?)

brokuł

brokuły

Dopełniacz (kogo?, czego?)

brokułu

brokułów

Celownik (komu?, czemu?)

brokułowi

brokułom

Biernik (kogo?, co?)

brokuł

brokuły

Narzędnik (z kim?, z czym?)

brokułem

brokułami

Miejscownik (o kim?, o czym?)

brokule

brokułach

Wołacz (o!) brokule

brokuły

Pamiętajcie, brokułu a nie brokuła!, choć w przypadku jego bliskiego kuzyna używamy formy kalafiora! 

W handlu (dla pewności!) funkcjonuje nazwa brokuły (w liczbie mnogiej).