Bronić [synonimy]

 • Ujmować się za kimś.
 • Stawać w obronie.
 • Występować w obronie.
 • Stawać murem.
 • Osłaniać własną piersią.
 • Asekurować.
 • Chronić.
 • Zabezpieczać.
 • Ocalać.
 • Umacniać.
 • Opiekować się.
 • Pilnować.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]