Bronić się [synonimy]

  • Opierać się.
  • Przybierać postawę obronną.
  • Stawiać opór.
  • Opędzać się.
  • Zasłaniać się.
  • Odbijać ciosy.
  • Zastawiać się.
  •  Unikać.
  • Buntować się.
  • Protestować.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]