Znak literacki

  • Taki element budowy dzieła literackiego, ktory jest nośnikiem jakoś stałego (konwencjonalnego) znaczenia.
  • Przykłady:
    • loci communes,
    • alegoria,
    • motyw obiegowy,
    • typ postaci literackiej.