Żeromszczyzna

  • Popularne określenie stylu pisania s. Żeromskiego (nagromadzenie epitetów, skłonności do hiperboli oraz emfazy).

  • Naśladowanie, wspomnianego wyżej, stylu pisarskiego S. Żeromskiego, połączone z nawiązywaniem oraz kontynuowaniem społecznikowskich postaw pisarza, charakterystycznych także dla jego bohaterów.

  • Miejsca związane z życiem pisarza w Świętokrzyskiem.
  • W Ciekotach, gdzie kiedyś stał dwór, w którym pisarz spędził dzieciństwo powstało Centrum Edukacyjne Szklany Dom – Dworek Stefana Żeromskiego.
  • Na terenie posiadłości znajduje się też amfiteatr, w którym odbywają się imprezy regionalne.